Informasjon


Les dette før du starter ny registrering

Hvis barnet ikke har bostedsadresse i Rissa eller Leksvik, så må dere også huske å ta kontakt med deres lokale menighetskontor.
Det er de som skal ha dåpssamtalen med dere i forkant av dåpen, selv om dåpen skal foregå her hos oss.
 

Når du starter å fylle ut, er det noen felt du ikke trenger å bruke:

På faddere etterspørres e-post, mobil, postnummer og sted. Men vi trenger kun navn og bosted.
Alle fadder må være mer enn 15 år, tilhøre et kristent trossamfunn som ikke forkaster barnedåpen og selv være døpt.

Det er viktig at du fyller inn mobil og epost på foreldrene, slik at vi kan få kontakt med dere.

Etter at skjemaet er sendt inn, vil vi på kontoret sjekke opp om den ønskede gudstjenesten passer, og sende en bekreftelsesmail.

For å starte utfyllingen trengs et 11-sifret fødselsnummer. Dersom dere ikke har barnets fødselsnummer, kan dere bruke deres eget. Dere vil motta en kode på sms for å gå videre i prosessen.
Velg kirke og dato der det er ledig plass.
I første omgang er det nok å fylle ut navn på barnet og kontaktinformasjon til dere foreldre. Har dere ennå ikke bestemt navn på barnet, kan dere likevel sende påmeldingen. Dåpsattest kan ikke utstedes hvis ikke barnets navn er godkjent i folkeregisteret.
Etter at dato for dåpen er bekreftet, kan dere senere gå til "Jeg vil åpne en registrering", og oppdatere innholdet med for eksempel faddere. Bruk samme person - og telefonnummer som ved første innlogging.

NB! Om dere ønsker å endre dato må dere ta kontakt med oss.

Ovennevnte opplysninger er nødvendige for oppfølging og gjennomføring av dåpen, blant annet for utstedelse av dåpsattest.

Vi tildeler dåpsplasser etter "førstemann-til-mølla"-prinsippet. Det vil si at vi tildeler plass ut fra når en forespørsel er registrert som mottatt i vår database. Dersom det tar lang tid å fylle ut skjema, kan en annen søker til samme plass komme dere i forkjøpet. Det anbefales derfor å ha fødsels- og personnummer klart for barn og foreldre i forkant.

Opplysningene som vi innsamler i forbindelse med dåpen vil bli benyttet i forbindelse med oppfølging av dåpen.